Видання

У випуску вміщено статті з історії та практики музейної та пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах опубліковано матеріали Десятого круглого столу «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика» та Дев’ятнадцятих читань пам’яті В’ячеслава Липинського ««Провідна верства» та її роль у житті народу».

Видання розраховане на науковців, музейних, освітніх працівників, студентів, краєзнавців.

 

Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 10. / Упр-ня культури, з питань релігій та національностей. Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. музеєзнавства, пам’яткознавства та інформ.-аналіт. діяльн. ВНУ імені Лесі Українки; упоряд. Є. І. Ковальчук. Луцьк, 2020. – 188 с. (електронний варіант)

 

Посилання