Видання

У збірнику вміщено статті та повідомлення про Любешівщину, її природу, історію від найдавніших часів, культуру, етнографію, населені пункти, історичні постаті тощо.

Розраховано на широке коло краєзнавців, дослідників, науковців, музейних, архівних і бібліотечних працівників.

 

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині. Науковий збірник. Випуск 68. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, Луцьк-Любешів. Упоряд.: Г.Бондаренко, О.Кух, А.Силюк, А.Шваб, C.Чибирак. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. – 432 c.

Посилання