Про музей

Волинський краєзнавчий музей – головний музей Волинської області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв Волині. Відкритий 16 червня 1929 року у м.Луцьку як Волинський музей.
На базі закладу 1940 року було організовано обласний історико-краєзнавчий музей. У роки Другої світової війни колекція музею зазнала значних втрат, однак уже 1944 року, одразу після вигнання нацистських загарбників з теренів Волинської області, музей відновив свою роботу як Волинський державний історико-краєзнавчий музей. 17 серпня 1985 року Волинський краєзнавчий музей було відкрито у новому приміщенні в центрі Луцька.

відділи та Філії музею

 

Нині Волинський краєзнавчий музей має в своєму складі ще п’ять діючих музеїв. Це філія

Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, створений 1949 року, із сектором – Музеєм „Лісової пісні” в ур. Нечимне (2004 р.), чотири відділи: Художній музей (1973 р.), Музей волинської ікони (1993 р.) і Музей історії Луцького братства (2011 р.) у Луцьку, та меморіальний музей В’ячеслава Липинського (2011 р.) у с. Затурці Локачинського району, Олицький замок.

Музей волинської ікони

Художній музей у Луцьку

Музей історії Луцького братства

Колодяжненський літературно-меморіальний музей

Лесі Українки

Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського

Олицький замок

Музей працює

 

Будні з 9:00 до 17:00
Неділя з 10:00 до 17:00

 

Вихідні: субота, понеділок

Управління культури, з питань релігій та національностей

Волинської обласної державної адміністрації

Волинський краєзнавчий музей

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки

 

Шановні колеги!

Волинський краєзнавчий музей і кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Волинського національного університету імені Лесі Українки

з нагоди Міжнародного дня музеїв

проводять

Тринадцятий круглий стіл на тему

«Музеї у формуванні сталого майбутнього»

 

Круглий стіл відбудеться у травні 2023 року на базі Волинського краєзнавчого музею у м. Луцьку Волинської області.

 

Пропонується розглянути наступні питання:

  • Музеї в умовах воєнних конфліктів;

  • Музей як ресурс розвитку території;

  • Сучасні музейні тренди;

  • Музеєфікація об’єктів культурної спадщини;

  • Інклюзивність, доступність, стійкість і етика в діяльності музеїв.

 

До 1 травня 2023 року пропонується подати заявку до участі у круглому столі.

Заявка

до участі у Тринадцятому круглому столі на тему

«Музеї у формуванні сталого майбутнього»

 

1

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

 

2

Вчене звання,

науковий ступінь

 

 

3

Місце роботи (повна назва),

посада

 

 

4

Назва статті

 

5

Анотація (250-300 знаків)

 

6

Поштова адреса

 

7

Електронна адреса,

контактний телефон

 

 

 

 

 

E-mail: volmus@ukr.net

Телефон для довідок: (0332) 24-56-19, 095-687-45-44

 

Матеріали круглого столу будуть надруковані в науковому збірнику «Волинський музейний вісник» (Вип. 13). Наукові статті приймаються до друку до 1 вересня 2023 року з урахуванням наступних вимог:

  1. Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. Назва папки з файлами має відповідати прізвищу автора (Куцик). Текст публікації (до 10 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором.

  2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсивом, кегль 14). Через рядок – назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 12).

  3. Вимоги до набору статті: Основний текст необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску). Текст набирається без переносів слів. Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (В.ºО.ºКуцик). Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається). Бібліографічні покликання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом. Через один рядок після основного текстуДжерела та література. Посилання на джерела та літературу виключно післятекстові. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з останніми вимогами державного стандарту.

  4. Ілюстрації подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF або JPEG (300 dpi) в окремій папці з файлом з підписами до них (нумерація та підписи фотографій обов’язкові).

 

Приклад оформлення статті:

УДК

Василь Куцик (Луцьк)

 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ВОЛИНІ

Анотація

Ключові слова

Текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті, текст статті.

 

Джерела та література:

1. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи. Historical and cultural studies. 2016. Vol. 3, Num. 1. С. 1–5.

 

 

Статті приймаються лише з дотриманням вказаних вимог і терміну подання.

 

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку згідно відповідності їх темі круглого столу та вказаним вимогам.

Матеріали доповідей надсилати не пізніше вказаного терміну на електронну пошту:

 

E-mail: volmus@ukr.net

Телефон для довідок: (0332) 24-56-19, 095-687-45-44