Колекції музею

Скарб з села Рованці

Навесні 2014 року у с. Рованці Луцького району Волинської області проходили рятівні археологічні дослідження, які проводило ДП «Волинські старожитності».

Передумовою для початку розкопок було виявлення під час ландшафтних робіт власником ділянки людських решток. 

В ході досліджень було розкрито площу 64 м2, виявлено об'єкт Х-XІ ст. та 40 різночасових поховань, в основному безінвентарних, похованих за християнським звичаєм. Найбільш цікавими були три з них, що мали супровідний інвентар.

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ СКАРБ СРІБНИХ ПРИКРАС ХІ – ХІІ СТОЛІТЬ

Скарб знайдений у с. Городище Друге Луцького району. Складається з жіночих срібних прикрас – п’яти шийних гривен, трьох браслетів, п’яти намистин. Загальна його маса – 1 кг 400 г. Скарб датується ХІ – ХІІ століттями. Це був період, коли Києворуська держава існувала як ранньофеодальна монархія на чолі з князем із династії Рюриковичів.

ФОНДОВІ КОЛЕКЦІЇ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

На 1 січня 2020 року фонди Волинського краєзнавчого музею налічували 165 тис. 871 музейний предмет основного фонду, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво волинського краю. Допоміжний фонд музею нараховував 150 тис. 881 предмет. Музей має багату колекцію природничо-наукових матеріалів, колекції геологічних зразків, рослин, тварин. Унікальним є гербарій рослин (більше 3 тис. листів), зібраний на Волині у 30-х роках XX ст. польським ботаніком Стефаном Мацко.

Колекція кишенькових годинників зі збірки Волинського краєзнавчого музею

Музейна колекція кишенькових годинників нараховує 122 одиниці західноєвропейського та російського годинникового виробництва ХІХ–XX століть. Значна частина годинників має художню або меморіальну цінність, одиниці з них виконані у сріблі та золоті з гравіруванням та інкрустацією.