Видання

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2023 рік / Волин. обл. рада, Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА, Волин. краєзн. музей, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба ; відп. за вип.: О. Г. Важатко, Н. В. Граніч. – Луцьк : Терен, 2022. – 276 с.

 

Вийшов друком «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» на 2023 рік. Це спільний проект Волинського краєзнавчого музею та Волинської обласної державної уніфікованої наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Видання виходить з 1991 року.

У Календарі на 2023 рік подано178 дат і 76 наукових довідок про визначні події історії, громадсько-політичного та культурного життя, ювілеї видатних уродженців краю та відомих діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Волинню.

Посібник відкривається хронологічним переліком пам’ятних дат на 2023 рік. Про основні події подаються: дата, назва, авторська текстова довідка, список літератури, у якому вказуються документи, книги, статті зі збірників і періодичних видань, довідники та бібліографічні посібники.

У «Календарі» є Покажчик імен видатних діячів, представлених у ньому, Географічний покажчик населених пунктів, списки авторів, які брали участь у написанні історичних і біографічних довідок, та укладачів.

Видання буде корисним для культосвітніх працівників, викладачів, студентів, краєзнавців.