Телефон:

 

097 759 9247  

095 152 2509

(0332) 24 75 82

 

Видання

Волинський музейний вісник. Випуск 11.

УДК 069.01

В 67

 

Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 11. / Упр-ня культури, з питань релігій та національностей. Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. музеєзнавства, пам’яткознавства та інформ.-аналіт. діяльн. ВНУ імені Лесі Українки; упоряд. Є. І. Ковальчук. Луцьк, 2021.

 

Вийшов друком 11 випуск «Волинського музейного вісника», щорічного спільного видання Волинського краєзнавчого музею та кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки. У збірнику опубліковано матеріали Одинадцятого круглого столу «Музей традиційний та інноваційний», який було проведено до Міжнародного дня музеїв; вміщено статті з історії та практики музейної та пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. Окремим розділом подані наукові інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність музейних закладів, зокрема: звіти про роботу Волинського краєзнавчого музею за 2018, 2019 та 2020 роки, статистично-аналітичні показники діяльності комунальних музеїв Волинської області за цей же період.

 

Видання розраховане на науковців, музейних, освітніх працівників. студентів , краєзнавців.